Αλιευτική ζώνη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
20/10/2023 Στρογγυλή Τράπεζα Αλεξανδρούπολη
26/10/2023 Συνάντηση με αλιείς Μάκρη – Αλεξανδορύπολη
26/10/23 Συνάντηση με αλιείς Τραϊανούπολη
31/12/2023 Συνάντηση με αλιείς Σαμοθράκη
Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
27/10/2023 Στρογγυλή Τράπεζα Κομοτηνή
26/10/2023 Συνάντηση με αλιείς Μαρώνεια
26/10/23 Συνάντηση με αλιείς Μαρώνεια
26/10/2023 Συνάντηση με αλιείς Ξάνθη
Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
12/06/2023 Στρογγυλή Τράπεζα Καβάλα
20/11/2023 Συνάντηση με αλιείς Κεραμωτή

Αρχεία Λήψης