εκδηλώσεις

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»

Θεματικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στο πλαίσιο της Ενέργειας 3.4 του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

«Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»

Εκδηλώσεις που οργανώθηκαν με σκοπό την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με την προστασία των θαλασσών μέσα από την ενεργό συμμετοχή του σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»

Συλλογή εικόνων καλλιτεχνικών κατασκευών, με σκοπό την κινητοποίηση του τοπίκου πληθυσμού, σχετικά με την προστασία του περιβάλοντος.