Αλιευτική ζώνη Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Λαγκαδάς – Βόλβη)
30/06/2023 Συνάντηση με αλιείς Μηχανιώνα
05/07/2023 Συνάντηση με αλιείς Ασπροβάλτα
Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.(Χαλκηδόνος, Δέλτα)
07/07/2023 Συνάντηση με αλιείς Χαλάστρα
Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.
26/07/2023 Στρογγυλή Τράπεζα Πολύγυρος
15/07/2023 Συνάντηση με αλιείς Ιερισσός
Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
27/06/2023 Στρογγυλή Τράπεζα Πιερία
04/05/2023 Συνάντηση με αλιείς Κατερίνη
Αρχεία Λήψης