Αλιευτική ζώνη Ιονίων Νήσων

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Α.Α.Ε. ΟΤΑ
20/07/2023 Στρογγυλή Τράπεζα Κέρκυρα
20/07/2023 Συνάντηση με αλιείς Κέρκυρα

Αρχεία Λήψης