Αλιευτική ζώνη Βορειοδυτικής Πελοποννήσου

Αλιευτική ζώνη Βορειοδυτικής Πελοποννήσου
Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ
05/10/2023 Στρογγυλή Τράπεζα Ηλεία
18/09/2023 Συνάντηση με αλιείς Παλούκι
18/09/2023 Συνάντηση με αλιείς Κυλλήνη
20/09/2023 Συνάντηση με αλιείς Κακόβατος