Αλιευτική ζώνη Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Κ/Ξ Ευβοίας Α.Ε. – Στερεάς Ελλάδας
19/10/2023 Στρογγυλή Τράπεζα Κάραβος
04/09/2023 Συνάντηση με αλιείς Πετριές Ευβοίας
04/09/2023 Συνάντηση με αλιείς Κάρυστος Ευβοίας
Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. 18/10/2023 Στρογγυλή Τράπεζα Χαλκίδα
31/08/2023 Συνάντηση με αλιείς Ερέτρια
17/09/2023 Συνάντηση με αλιείς Λίμνη

Αρχεία Λήψης