Με το βλέμμα των ψαράδων

Στο πλαίσιο του σχεδίου συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»

Το ντοκιμαντέρ υλοποιήθηκε με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αλιευτική κοινότητα λόγω της περιβαλλοντικής κρίσης, μέσα από συνεντεύξεις με επαγγελματίες αλιείς και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στο σκάφος.

Υπεραλίευση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ψαρικών, και το 50% προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ψαρικών παγκοσμίως αγγίζει τα 20 κιλά, ενώ το 90% των ιχθυοαποθεμάτων απειλείται από την υπεραλίευση.

Ρύπανση

Σύμφωνα με πανεπιστημιακή μελέτη, η ανθρωπότητα έχει παράξει συνολικά 9,1 δις τόνους πλαστικού από το 1950 έως σήμερα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ποσότητας παραμένει ακόμα στο περιβάλλον (χωματερές/οικοσυστήματα) ενώ μόνο το 9% έχει ανακυκλωθεί.

Διάβρωση

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, τουλάχιστον στο 28% των ακτών παρατηρείται διάβρωση. Η ακτογραμμή υποχωρεί κάθε χρόνο, επομένως για κάθε μέτρο παραλίας χάνουμε πάνω από 1 τετραγωνικό μέτρο παράκτιας ζώνης ετησίως.

Ερημοποίηση

Σχεδόν το ένα δέκατο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την ακρίβεια το 8% της έκτασης ή περίπου 140 εκατομμύρια στρέμματα, είναι ευάλωτο σε σταδιακή ερημοποίηση, και ειδικότερα σε περιοχές που ανήκουν στη Νότια, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Οι Εταίροι του Σχεδίου

κρητη

Το σχέδιο διαπεριφερειακής συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» υλοποιείται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020

0+ Θεματικές, ενημερωτικές και διαδραστικές εκδηλώσεις
0+ Συναντήσεις Στρογγυλής Τράπεζας και συναντήσεις με επαγγελματίες αλιείς
0+ Πληθυσμός που συμμετείχε σε συναντήσεις και εκδηλώσεις