Ντοκιμαντέρ

Η δράση αφορά στην παραγωγή ντοκιμαντέρ για τις θαλάσσιες απειλές και την αλιεία (με ελληνικούς υπότιτλους). Πρόκειται για οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα σχετίζεται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους οι αλιείς και σχετίζονται με τη θαλάσσια ρύπανση και την κλιματική αλλαγή.

Το ντοκιμαντέρ θα διανεμηθεί σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε δήμους, σε θεματικά μουσεία και τουριστικές επιχειρήσεις, σε εξειδικευμένους δημοσιογράφους κ.α. με στόχο να προβληθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ώστε να υπάρξει προβληματισμός και να αποτελέσει το εφαλτήριο για αναζήτηση λύσεων.